… over ons

Wij zijn Vincent en Bieke, en in 2007 zijn wij gestart met de studentenkamers op ’t Hoge 25.  Wijzelf wonen naast de deur, op nr. 27.

Vanaf het begin hebben we er steeds naar gestreefd om alle richtlijnen en wetgevingen rond studentenkamers nauw te volgen, wat uiteindelijk heeft geleid tot het toekennen van het maximale aantal sterren (3) door Stad Kortrijk.